DỊCH VỤ VIẾT BÀI QUẢNG CÁO FACEBOOK

GÓI BASIC

Viết bài đăng Fanpage/Viết bài PR đăng fanpage/Viết bài quảng cáo đăng Fanpage.


• Bài viết mô tả sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm người dùng, giới thiệu về dịch vụ, các chương trình giảm giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

• Nhận bài viết mới 100%, không sao chép từ nguồn khác, không sao chép từ bài viết đã có trên trang.

• Ảnh đẹp, nội dung phong phú.

• Tối thiểu 3 ảnh mỗi bài. Ảnh lấy từ các nguồn có sẵn
• Thời gian bàn giao: 3 ngày (tùy vào số lượng)

• Bài đăng đều đặn với chất lượng nội dung được giữ vững.

• Like thật đến từ độ hấp dẫn của nội dung.

• Dự kiến tăng 30% lượng like và subcribes cho trang sau 5 bài viết được đăng.

SỐ LƯỢNG: 1-10 BÀI/THÁNG, ĐƠN GIÁ 150K
-------------------------

GÓI STANDARD

Viết bài đăng Fanpage/Viết bài PR đăng fanpage/Viết bài quảng cáo đăng Fanpage.


• Bài viết mô tả sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm người dùng, giới thiệu về dịch vụ, các chương trình giảm giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

• Nhận bài viết mới 100%, không sao chép từ nguồn khác, không sao chép từ bài viết đã có trên trang.

• Ảnh đẹp, nội dung phong phú.

• Tối thiểu 3 ảnh mỗi bài. Ảnh lấy từ các nguồn có sẵn

• Thời gian bàn giao: 3 ngày (tùy vào số lượng)

• Bài đăng đều đặn với chất lượng nội dung được giữ vững.

• Like thật đến từ độ hấp dẫn của nội dung.

 • Dự kiến tăng 30% lượng like và subcribes cho trang sau 5 bài viết được đăng.

• Có seeding (nếu được yêu cầu)

SỐ LƯỢNG: 11-20 BÀI/THÁNG, ĐƠN GIÁ 120K

----------------------

GÓI PRO

Viết bài đăng Fanpage/Viết bài PR đăng fanpage/Viết bài quảng cáo đăng Fanpage.


• Bài viết mô tả sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm người dùng, giới thiệu về dịch vụ, các chương trình giảm giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng.

• Nhận bài viết mới 100%, không sao chép từ nguồn khác, không sao chép từ bài viết đã có trên trang.

• Ảnh đẹp, nội dung phong phú.

• Tối thiểu 3 ảnh mỗi bài. Ảnh lấy từ các nguồn có sẵn

• Thời gian bàn giao: 3 ngày (tùy vào số lượng)

• Bài đăng đều đặn với chất lượng nội dung được giữ vững.

• Like thật đến từ độ hấp dẫn của nội dung.

• Dự kiến tăng 30% lượng like và subcribes cho trang sau 5 bài viết được đăng.

• Có seeding (nếu được yêu cầu)

SỐ LƯỢNG: >21 BÀI/THÁNG, ĐƠN GIÁ 100K

Share this:

Đăng nhận xét

 
Copyright © TRUNG TÂM SẢN XUẤT CONTENT QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG. Designed by OddThemes & TIKIMI